засідання педагогічної ради з теми: "Оптимізація освітнього процесу соціальної інтегації дітей дошкільного віку засобами медіа освіти"

10.12.2019р. в закладі відбулося засідання педагогічної ради з теми: "Оптимізація освітнього процесу соціальної інтегації дітей дошкільного віку  засобами медіа освіти".Розглядалися такі питання :застосування  медіадидактичних та технічних засобів у роботі з дітьми ,стан роботи з використання інноваційних технологій на засадах медіадидактичних засобів.Педагоги брали участь в діловій грі «Акваріум »та брифінгу «Практична реалізація комп’ютерних технологій». Педагогічна рада ухвалила :створити гуртки з фотографування та комп’ютерноЇ грамотності дошкільників,а також інформаційних кейсів вихователями.