Яким повинен бути “сучасний педагог”

 Театр – це синтез багатьох мистецтв, зокрема живопису, архітектури, музики, вокалу, танцю. Об’єднувальну функцію щодо всіх цих мистецтв виконує мистецтво актора, в тому числі і педагога. Якщо драматург, декоратор, музикант говорить із глядачем лише через актора і у зв’язку з актором, то науковці, методисти, провідні теоретики, вчені світу говорять з учнями лише через педагога і в зв’язку з педагогом.

 Яким же повинен бути “сучасний педагог”, який являється нашим об’єктом дослідження?

 Майстерність сучасного вихователя якраз полягає у тому, щоб бути вискоерудованою, високультурною, доброю, щирою людиною, людиною, яка у своїй роботі застосовує різні методи і форми навчання, яка вміє викликати у дітей і сльози радості і печалі, яка заставить задуматись, обміркувати, аналізувати.

 Адже глибока і незаперечна істина в тому, що саме педагог учить їх жити в цьому широкому світі. Життя вихователя – це одвічна гра, де він актор, а вихованці – слухачі. І щоб зробити гру цікавою, треба бути досвідченим, талановитим актором і режисером.

 - у вимірах психології, де не вдаючись до детального психологічного стуктування особистості та організму у плані характеру, станів, процесів, здібностей, таланту, не розглядаючи засад театрального мистецтва та театральної педагогіки, окреслимо лише деякі з проблем, які слід розв’язувати і які допоможуть розумінню практичної значущості театральної педагогіки в освітньо-виховній сфері.

 Однобічність цих підходів подолав К.С. Станіславський, який вважав, що мистецтво і душевна техніка актора, як і педагога, спрямовується на те, щоб уміти природнім шляхом знаходити в собі зерна людських якостей і вад, а потім вирощувати чи знищувати їх у своїй діяльності;

 Мистецтво театру і навчання базується на синтетичній сценічній дії актора, в особі якого виступає і вчитель, та акторського ансамблю або дитячого колективу (міміка, пантоміміка, жест, сценічне слово). Усі ці складники створюють дійство, щоб передусім через почуття людини, її переживання дійти до глибинних зрушень, очищення ідеалів, життєвих цілей;

Відомо, що тисячі професій народжуються і вмирають, але живуть і до цього часу найдавніші з них, в яких не зникла соціальна та суспільна необхідність: хлібороб, будівельник, лікар. Вчитель, вихователь. Та й серед цих вічних професій учительська посідає особливе місце: вона – початок усіх професій.

 

 Що ж таке майстерність? Ми схильні вважати, що це поняття є багатогранне, яке вимагає і вміння читати на людському обличчі, і це читання може бути навіть описове. Нічого мудрого, нічого містичного немає в тому, щоб по обличчю дізнатись про деякі ознаки душевних рухів. Педагогічна майстерність полягає і в постановці голосу, в умінні керувати своїм обличчям. Але педагог не може не грати в своїй діяльності. Не може бути педагога, який не вмів би грати. Не можна ж допускати, щоб наші нерви були педагогічним інструментом, не можна припускати, що ми можемо виховувати дітей за допомогою наших сердечних мук, мук нашої душі.

Підготувала : вихователь-методист Л.М.Ковнацька